Silviu Mares 27 noiembrie 2018
3,96 % - rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Brăila, la 31 octombrie 2018

La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 4973 șomeri (din care 2020 femei), rata șomajului fiind de 3,96 %

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,08 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,12 pp.

Din totalul de 4973 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 586 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4387 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3717 șomeri provin din mediul rural și 1256 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4973
< 25 ani 603
între 25-29 236
între 30-39 886
între 40-49 1481
între 50-55 629
peste 55 ani 1138

Șomerii cu studii gimnaziale (35,87 %) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (25,76 %) și cei fără studii (14,70 %), iar 10,11 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 10,20 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,36%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3395 persoane foarte greu ocupabile, 1348 greu ocupabile, 78 mediu ocupabile, iar 152 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Brăila sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Brăila la adresa www.braila.anofm.ro.

Comentarii