Mihai Tudose pentru europarlamentare - ProRomania
Silviu Mares 26 februarie 2019
4,10 % rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Brăila, la 31 ianuarie 2019

La sfârșitul lunii ianuarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 5151 șomeri (din care 2017 femei), rata șomajului fiind de 4,10 %

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,90 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creştere cu 0,20 puncte procentuale.

Din totalul de 5151 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 879 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4272 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3877 șomeri provin din mediul rural și 1274 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 5151
< 25 ani 566
între 25-29 254
între 30-39 893
între 40-49 1601
între 50-55 694
peste 55 ani 1143

Șomerii cu studii gimnaziale (36,71 %) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (24,83 %) și cei fără studii (13,92 %), iar 11,40 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 10,42 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,72 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3251 persoane foarte greu ocupabile, 1672 greu ocupabile, 79 mediu ocupabile, iar 149 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Comentarii