Silviu Mares 1 noiembrie 2017

Consilierii municipali au aprobat în ședința CLM de luni numărul de burse care se acordă elevilor din unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal din municipiul Brăila, finanţate din bugetul local.

Conform hotărârii CLM adoptate, numărul de burse pentru anul 2017 crește de la 2972 la 2996. Pentru primul semestru al anului şcolar 2017-2018 vor fi acordate 1.505 burse pentru elevi din 39 de unități școlare din municipiul Brăila.

Bursele sunt împărţite astfel: 73 burse de performanţă, 860 burse de merit, 68 burse de studiu, 504 burse de ajutor social.

Cele mai multe burse de performanţă vor fi acordate la Liceul cu Program Sportiv, unde 33 de elevi vor primi astfel de burse. Totalul burselor de performanță acordate elevilor din municipiul Brăila este de 73. Celelalte burse de performanță vor fi acordate pentru elevi de la Liceul de Arte H. Darclee – 11 burse, Colegiile Naționale Gh. M. Murgoci și N. Bălcescu cu câte 5 burse, Liceul Nicolae Iorga – 4, Școala Mihai Eminescu și Școala Ion Creangă cu câte 3, Liceul Panait Cerna, Colegiul Ana Aslan, Liceul A. Saligny și Liceul D. P. Perpessicius cu câte două burse de performanță, Școala Fănuș Neagu cu o bursă de performanță.

Din total burselor de merit, cele mai multe sunt de la Școala Fănuș Neagu -83, Colegiul Național Nicolae Bălcescu -76, Liceul de Arte Hariclea Darclee -71, Colegiul Național Gh. Munteanu Murgoci -60, Liceul Nicolae Iorga -50.

Dintre bursele sociale, cele mai multe sunt de la Școala Mihu Dragomir și Școala Nedelcu Chercea, cu 40, respectiv 45 de burse sociale.

Bursele de performanţă sunt în cuantum de 60 lei/lună, cele de merit de 50 lei/lună, bursele de studiu de 45 lei/lună, iar cele sociale de 40 lei/lună. Suma totală pentru plata celor 1.505 de burse este de aproximativ 71.000 lei.

Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut un premiu la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), celor care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competiţiile internaţionale  şi, nu în ultimul rând, celor care au obţinut premii la etape naţionale ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau tehnico-ştiinţific.

Bursele de merit se acordă tuturor elevilor din unităţile de învăţământ de stat brăilene, care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: au rezultate deosebite la învăţătură; au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MEN; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MEN.

Bursele de studiu se acordă elevilor proveniţi din familii cu un venit mediu lunar modest, dar care au avut media generală peste 7 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior.

Bursele de ajutor social se acordă, la cerere, copiilor proveniţi din categorii defavorizate, adică cei orfani, bolnavi sau care au o situaţie specială ce merită o atenţie deosebită.

Comentarii