Dan Bistricean 10 iunie 2014

ade adev

Ţeparii trag ţepe. Ca să tragi ţeapă trebuie să câştigi încrederea victimei. Victima este de cele mai multe ori o persoană cu bani şi într-o ureche. Credulă. Victima nu e totuşi atât de imaculată aşa cum se pretinde în lăcrămaţia post-ţeapă. O să vedeţi mai jos, de pildă, cum victima îşi alege călăul pe sprânceană, ştiind că acesta e sprijinit de „persoane influente” din cadrul administraţiei publice locale. Vom vedea apoi cum victima suferă de naivitate în formă continuată. Adică după ce este ţepuită o dată, mai vrea încă o dată, cu un alt ţepar, rudă cu primul. Iar la final, concluzia silogismului construit de victimă este nevalidă şi ilară: ţeparii sunt de o altă naţionalitate decât cea română, prin urmare trag ţepe pentru că nutresc „sentimente antinaţionale”…

Excrocheriile albaneze din Brăila

Dl. S. Stătescu, comerciant din localitate, ne trimite spre publicare următoarea scrisoare:

Fiind amator a-mi construi o clădire pe Bulevard Cuza No. 233, între alte multe oferte ce mi s-au prezentat, am preferat pe aceia a unui individ macedonean, Stere Gh. Mano, pe care l-am văzut sprijinit de două persoane influente de la serviciul technic al Primăriei şi cari m-au convins de aptitudinile şi cinstea sa, dându-mi totodată asigurări mari că acesta este unicul antreprenor în Brăila şi singurul care poate să-mi ducă la bun sfârşit această lucrare.

Atunci l-am angajat ca în schimbul a 5000 lei la care am rămas de acord, să-mi ridice casa conform planurilor aprobate de Primărie şi i-am dat acompt suma de 1000 lei, iar restul i l-am avansat complet la toate cererile sale. La un moment dat a dispărut fără a mă înştiinţa, lăsându-mi lucrarea în părăsire, astfel că am fost silit a cumpăra alte materiale şi am continuat lucrarea cu un alt pretins meşter-antreprenor, albanezul Gheorghe Mano, văr cu acest pungaş antreprenor.

Şi acesta a dispărut la fel, după ce mai întâiu a avut grija să mă înşele cu o însemnată sumă de bani.

În faţa acestora am cercetat şi am aflat că aceştia sunt nişte escroci sosiţi din America, cari înşeală lumea fără de nici o teamă, bazaţi pe influenţa cea mare de care se bucură ruda lor, arhitectul albanez Niculescu în localitate şi pe legătura lor de afaceri cu serviciul nostru tehnic.

E de mirare însă cum autorităţile noastre şi în special Brigada de siguranţă nu ia nici un fel de măsură contra acestor indivizi-escroci-bazbuzuci pripăşiţi aici în ţară, şi cari îşi permit a întinde astfel de curse publicului brăilean.

Dat fiind sentimentele antinaţionale ce aceştia nutresc acestei ţări, se impune cu atât mai mult de a se lua măsurile cele mai drastice contra acestor specimene de indivizi.

S. Stănescu

Comentarii