Mihai Tudose pentru europarlamentare - ProRomania
Silviu Mares 22 ianuarie 2018

Normele de venit sunt folosite de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, cu excepţia celor din profesii liberale şi drepturi de autor. Pe baza lor se determină venitul net anual.

Dacă se desfăşoară o activitate independentă pe o perioadă mai mică decât a anului calendaristic, norma de venit este corectată pentru a reflecta perioada exactă de desfăşurare a activităţii.

Dacă sunt desfăşurate mai multe activităţi, venitul net se stabileşte printr-o însumare a nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.

Contribuabilii  arondaţi AJFP Brăila au următoarele norme de venit aferente anului 2018

Normele anuale de venit se reduc după cum urmează:
1. cu 40% pentru bărbaţii peste 65 ani şi femeile peste 63 ani;
2. cu 50% pentru persoanele fizice care realizează şi venituri din salarii, angajaţi cu contract de muncă cu normă întreagă;
3. cu 50% pentru pensionarii de invaliditate gradul III;
4. cu 50% pentru studenţi, masteranzi şi elevi, la învătământul de zi.
Reducerile de mai sus nu se aplică cumulativ, contribuabilul va beneficia numai de reducerea cea mai mare.
Normele anuale de venit se majorează după cum urmează:
1. cu 20% pentru activităţile desfăşurate cu salariaţi.

Comentarii