Dan Bistricean 17 iulie 2014

belas_telefonas

Pe asta sigur nu o știe prea multă lume. Etichetele onorante cu prețul cerealelor se stabileau la Brăila sau cu iluminatul public înaintea multor mari orașe din țară le cunoaște tot brăileanul, dar chestiunea telefonului e cvasinecunoscută. Adică Brăila era în perioada interbelică pe locul 2, după București, la numărul de abonați telefonici. O spune Ancheta locală din 1931. Numai că toate lucrurile lăudabile de la noi din Bărăgan sunt aproape obligatoriu umbrite de ceva, ceva care ne face mereu… buni, da’ răi. Să vedem de ce.

Introducerea telefonului automat la Brăila

După București, Brăila este al doilea oraș din țară cu cei mai mulți abonați la serviciul telefonic. Și cu toate acestea nu cred să fie oraș mai neglijat și mai vitreg tratat de societatea telefoanelor, ca orașul nostru. Firește, societatea a făcut și Brăilii promisiunile de rigoare. Poate chiar mai multe. Am rămas cu promisiunile, iar unii, mai naivi decât americanii concesionari, mai păstrăm iluzia că într-o bună zi aceste promisiuni vor găsi ocazia de a se transpune indubitabil pe tărâmul faptelor concrete. Până atunci, vreau adică să spun că până în momentul marilor transformări făgăduite cu atâta largheță de societate, să ni se îngăduie cel puțin pretenția de a avea un serviciu care să ne satisfacă exigențele. La drept vorbind nu suntem chiar atât de pretențioși. Nu cerem decât mai multă conștiinciozitate din partea domnișoarelor telefoniste. Știm, au totdeauna scuza de a fi plictisite și neurastenizate de rigorile unui serviciu agasant. Nu contestăm. Ceva mai mult, am fi gata să sprijinim ideea ca fetele plictisite și neurastenizate să fie scoase la pensie. Pe noi ne interesează să știm cum s-ar putea să face ca, înlăturând toate aceste defecte, să putem folosi telefonul fără să sdruncinăm nervii amploaiatelor plictisite și – vai de mine! – nici pe ai noștri. Mai simplu: cum am putea face să avem un serviciu telefonic bun? Și când punem această întrebare avem și răspunsul: introducerea telefonului automat. E ceea ce se impune de urgență, pentru a ne scuti de tirania telefonistelor plictisite…

S. Francois

Comentarii