Mihai Tudose pentru europarlamentare - ProRomania
Anamaria Corneanu 22 martie 2014
In atentia persoanelor juridice platitoare de impozit pe profit
In atentia persoanelor juridice platitoare de impozit pe profit
In atentia persoanelor juridice platitoare de impozit pe profit

Termenul limită de depunere al formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, pentru anul 2013, este 25 martie 2014.

Anterior depunerii, la organul fiscal, a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, contribuabilii pot opta pentru certificarea acestora, de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hartie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (on-line), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă ce poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală secţiunea Declaraţii electronice / Descărcare declaraţii / Declaraţie privind impozitul pe profit. Modelul şi conţinutul formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” , precum şi instrucţiunile de completare a acesteia sunt reglementate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările ulterioare.

Informaţii detaliate se pot obţine: accesând pagina de Internet, www.anaf.ro; la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la numarul de telefon 031.403.91.60; la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice”, se menţionează în comunicatul de presă transmis de conducerea Direcţiei Finanţelor Publice.

 

Comentarii