Economie

Silviu Mares 15 iunie 2018

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoștință contribuabililor că au fost aduse modificări și completări la Declarația 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.  Astfel, la secţiunea I – Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic, pentru evidenţierea sumelor reprezentând cheltuieli cu sponsorizări deductibile din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a […]

Silviu Mares 15 iunie 2018

A fost luată decizia prorogării termenelor pentru sancţionarea agenţilor economici pentru încălcarea termenelor prevăzute de lege de a utiliza noile aparate de marcat electronice fiscale, sancţiunea urmând a se aplica începând cu  data de 1 septembrie 2018 pentru contribuabilii mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru contribuabili mici. Aceastp decizei a […]

Silviu Mares 14 iunie 2018

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu data de 18 iunie 2018, va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură aferentă cantităţilor de motorină utilizate în perioada 01 ianuarie -31 martie 2018 (trimestrul I 2018), conform prevederilor H.G. nr. 1174/2014, O.M.A.D.R. nr.1727/2015 cu modificările […]

Silviu Mares 3 iunie 2018

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila face cunoscut contribuabililor cele mai importante date din luna iunie.  Principalele termene pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale, aferente lunii iunie 2018, sunt următoarele: Luni, 11 iunie 2018, depunerea declaraţiilor 010, 020, 070 si 700. De asemenea, până la aceeaşi dată trebuie depus formularul 087. Vineri, 15 iunie 2018, depunerea […]

Silviu Mares 25 mai 2018

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală continuă, şi în acest an, programele dedicate educaţiei şcolare, prin acţiuni care să vină în sprijinul  Campaniei de conştientizare privind educarea viitorilor contribuabili,  în cadrul Proiectului de Modernizare a Administraţiei Fiscale (RAMP) – Programul de Beneficii Rapide (RAMP-Quick Wins). În acest sens, în data de 30 mai 2018, începând cu […]

Silviu Mares 23 mai 2018

Inspectorii fiscali ai ANAF vor colabora cu primăriile din Judeţul Brăila şi vor acorda asistenţă în vederea completării, depunerii şi transmiterii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, cu domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul Primăria şi nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de […]

Silviu Mares 17 mai 2018

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Județean Brăila anunță că, în conformitate cu Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nr. 15/17.01.2018 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul MADR şi al APIA, cererile unice de plată s-au […]

Silviu Mares 15 mai 2018

Miercuri, 30 mai, persoanele juridice, respectiv societăţile/ companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European  au obligaţia depunerii situaţiilor financiare pentru anul 2017. Pentru depunerea situaţiilor anuale contribuabilii […]

Silviu Mares 10 mai 2018

Luni, 16 iulie, este termenul limită până la care trebuie să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit, persoanele fizice care în anul 2017 au obţinut venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din tranzacţionarea de titluri financiare şi din activităţi agricole. Contribuabilii persoane fizice care au depus la ANAF până la data de […]

Silviu Mares 6 mai 2018

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, anunță care sunt cele mai  importante date din punct de vedere fiscal pentru luna mai 2018.  Potrivit comunicatului AJFP Brăila, principalele termene pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale, aferente lunii mai 2018, sunt următoarele: Vineri, 25 mai 2018, este termenul limită pentru depunerea […]

Silviu Mares 2 mai 2018

ANAF anunță contribuabilii persoane fizice care au obţinut diverse venituri că au obligaţia depunerii Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate pentru veniturile realizate în anul 2017, până la data de 15 iulie 2018, inclusiv. Organul fiscal va stabili impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere la data realizării venitului. La stabilirea venitului […]

Silviu Mares 26 aprilie 2018

Procedura prin care se acordă eşalonarea la plata obligaţiilor fiscale restante a fost simplificată prin noile reglementări cuprinse în OUG nr. 25/ 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru prorogarea unui termen, intrată în vigoare în data de 30 martie 2018. Conform unui comunicat al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila, prevederile actului normativ […]

Silviu Mares 26 aprilie 2018

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, în conformitate cu H.G. nr. 1174/2014, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie 2018 inclusiv, se depun Cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei ianuarie – martie 2018, trimestrul I […]

Silviu Mares 23 aprilie 2018

Asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial trebuie să depună până la data de 2 mai 2018 (120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar) situaţiile financiare anuale. Persoanele juridice fără scop patrimonial, organizaţiile sindicale şi patronale, CAR-urile care nu desfăşoară activităţi economice,  întocmesc situaţii financiare anuale simplificate (forma prescurtată) la 31 decembrie […]

Silviu Mares 23 aprilie 2018

Duminică, 22 aprilie, a avut loc o nouă extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – pentru tichetele emise în perioada 1-31 martie 2018 – în urma căreia au ieşit câştigătoare bonurile cu valori cuprinse între 38 şi 38,99 lei emise în data de 21 martie 2018. Fondul de premiere pentru extragerea lunară este de un milion […]

Silviu Mares 22 aprilie 2018

Uniunea Națională a Tuturor Studenților din România (UNSR), împreună cu partenerii Asociația pentru sprijin în dezvoltarea economiei sociale-incluziune, responsabilitate, cooperatistă, antreprenoriat social (IRCAS) și Asociația „Centrul de Formare si Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă Brăila” (C.I.D.I.E.D.D. Brăila) anunță demararea proiectului „START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în Regiunea de Sud-Est a României prin susținerea […]

Silviu Mares 17 aprilie 2018

Contribuabilii au la dispoziţie calculatoare conectate la Internet şi pot beneficia de îndrumare/asistenţă nemijlocită referitoare la serviciile electronice disponibile pe site-ul www.anaf.ro. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila a pus la dispoziţia contribuabililor două staţii de lucru la sediul său din strada Delfinului nr.1, etaj 1. De asemenea și la sediile unităților fiscale subordonate (SFO Ianca, […]

Silviu Mares 16 aprilie 2018

Cu un an înainte de aniversarea a 180 de ani de la apariția publicației “Mercur”, primul ziar comercial din Principatele Române, o nouă publicație prinde contur. „Mercur Economic” este un ziar editat de Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România Filiala Brăila, în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie […]

Silviu Mares 28 martie 2018

Data de 2 aprilie 2018 reprezintă termenul limită până la care contribuabilii plătitori de impozit specific trebuie să notifice organul fiscal despre aplicarea sau încetarea aplicării acestui impozit. Trebuie să transmită această notificare atât operatorii economici care la 31 decembrie 2017 nu mai îndeplineau condiţiile pentru încadrarea în sfera impozitului specific, cât şi cei care […]

Silviu Mares 28 martie 2018

Din ianuarie 2018, contribuabilii pot opta pentru a fi înştiinţaţi cu privire la modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale, prin depunerea unei cereri în acest sens la ANAF. Astfel, ANAF va comunica debitorului modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de […]

Silviu Mares 14 martie 2018

Poliţiştii locali din cadrul Biroului Inspecţie Comercială și-au desfășurat activitatea, în perioada 6 – 13 martie 2018, conform  prevederile Legii nr.155/2010 privind atribuţiile de control în domeniul activităţii comerciale stabilite prin fișa postului și a actelor normative în vigoare, urmărind, în limita competenţelor, respectarea legislaţiei pentru care sunt abilitaţi. Au fost verificaţi un număr de 31 operatori […]

Silviu Mares 3 martie 2018

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila anunță că principalele termene pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale, aferente lunii martie 2018, sunt următoarele: Luni, 12 martie 2018, este termenul limită pentru depunerea formularului 087 – “Notificare privind aplicarea/ incetarea aplicării regimului special pentru agricultori”. Luni, 26 martie 2018, este termenul limită pentru efectuarea plăţilor anticipate privind […]

Silviu Mares 20 februarie 2018

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila anunță contribuabilii care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare până la încheierea exerciţiului financiar al anului 2017 că trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie de inactivitate. Această declarație se depune în conformitate cu prevederile OMFP nr.470/ 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea […]

Silviu Mares 19 februarie 2018

ANAF aduce în atenţia contribuabililor faptul că, miercuri, 28 februarie 2018 este termenul limită pentru depunerea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” de către contribuabilii care achită următoarele tipuri de venituri: venituri din dividende; venituri din dobânzi; venituri din […]