Economie

Campaniei de conştientizare care urmăreşte educarea viitorilor contribuabili
Silviu Mares 10 iunie 2017

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în parteneriat cu Banca Mondială, implementează Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale (RAMP). Pentru anul şcolar 2016-2017, în cadrul Proiectului de Modernizare a Administraţiei Fiscale (RAMP) – Programul de Beneficii Rapide (RAMP-Quick Wins), au fost demarate acţiuni de educare în rândul elevilor, care să vină în sprijinul Campaniei de […]

În atenţia contribuabililor care aplică regimul special pentru agricultori
Silviu Mares 8 iunie 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii care realizează venituri din agricultură şi aplică regimul special pentru agricultori despre faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.342/ 10 mai 2017 a fost publicat OPANAF nr.1.381/ 2017 privind modificarea OPANAF nr.631/ 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare / anulare a înregistrării […]

Comunicarea prin “Spaţiul privat virtual”
Silviu Mares 7 iunie 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor că in Monitorul Oficial al României nr. 368/17.05.2017 a fost publicat O.M.F.P. nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă intre MFP/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică. Actul normativ a intrat […]

ANAF-Anunţuri valorificare bunuri
Silviu Mares 7 iunie 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa persoanelor interesate faptul că pe site-ul de socializare Facebook a fost creată o pagină denumită “ANAF-Anunţuri valorificare bunuri”. Crearea acestei pagini a avut ca scop îmbunătăţirea modalităţilor de realizare a publicităţii in cazul valorificării bunurilor imobile/mobile/amsamblului de bunuri imobile sechestrate, care poate duce la creşterea gradului […]

Noi reglementări privind comercializarea produselor din tutun
Silviu Mares 6 iunie 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoștința cetățenilor și mediului de afaceri, faptul că potrivit Directivei 40/2014/UE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe, precum și a Legii nr. 201/2016 privind […]

Operatiunea CERES continua toata vara
Silviu Mares 2 iunie 2017

ANAF, prin Direcția generală antifraudă fiscală, derulează operațiunea CERES, pentru verificarea și monitorizarea pe perioada verii, a centrelor comerciale și a altor spații (piețe, târguri,etc) în cadrul cãrora sunt comercializate, în sistem en-gros, mărfuri de tipul fructelor și/sau legumelor proaspete. În perioada 25-27 mai 2017 structurile antifraudă au desfăşurat acţiuni de documentare/ informare cu materiale […]

Serviciile electronice ale ANAF sunt demonstrate la Brăila, Ianca, Făurei şi Însurăţei
Silviu Mares 30 mai 2017

Din 1 iunie 2017 serviciul Spatiul Privat Virtual este disponibil atât pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit. În Monitorul Oficial al României nr. 368/17.05.2017 a fost publicat O.M.F.P. nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin […]

Modificari la codul fiscal
Silviu Mares 29 mai 2017

Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, a făcut publice încasările bugetare realizate la nivelul Direcţiei în primul trimestru al anului 2017. AJFP Braila a avut încasări bugetare mai mari cu 6,44 % decât cele programate, de la 184.910.000 lei, la 196.816.424 lei.  Gradul de realizare a programului de încasări transmis […]

Modificari la codul fiscal
Silviu Mares 28 mai 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila reaminteşte că termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare este 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe 30 mai 2017, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 166/2017. Potrivit normelor […]

Prelungirea termenului privind sprijinul financiar pentru producătorii de tomate
Silviu Mares 25 mai 2017

Producătorii agricoli din România vor fi susținuți în continuare printr-un program guvernamental să cultive tomate în spații protejate, astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producția autohtonă. Executivul a aprobat astăzi printr-o Hotărâre de Guvern, prelungirea termenului de depunere a actelor justificative pentru ajutorul de minimis la tomate, în sensul că valorificarea producției […]

ANAF a demarat operatiunea CERES
Silviu Mares 23 mai 2017

ANAF, prin Direcția generală antifraudă fiscală, demarează operațiunea CERES, pentru verificarea și monitorizarea pe perioada verii, a centrelor comerciale și a altor spații (piețe, târguri,etc) în cadrul cãrora sunt comercializate, în sistem en-gros, mãrfuri de tipul fructelor și/sau legumelor proaspete. În perioada 19 – 20 mai 2017, în cadrul acestei operațiuni, au fost desfãșurate acțiuni […]

Modificari la codul fiscal
Silviu Mares 23 mai 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  (ANAF) a publicat Ghidul privind aplicarea impozitului specific unor activităţi. Ghidul se adresează persoanelor juridice române care, prin derogare de la prevederile Titlului II – Impozitul pe profit din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au […]

Vezi daca ai castigat la loteria bonurilor fiscale
Silviu Mares 21 mai 2017

Extragerea bonurilor fiscale câștigătoare emise între 1 și 30 aprilie 2017 este programată duminică, 21 mai 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selecția câștigătorilor va fi realizată în două etape. Duminică, 21 mai 2017, va fi organizată prima etapă, care […]

Președintele ANAF cere respectarea legii pe fondul protestului sindicatelor din finanțe
Silviu Mares 17 mai 2017

Președintele ANAF, domnul Bogdan Nicolae Stan, le-a solicitat astăzi directorilor  din direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, în cadrul unei videoconferințe, să asigure o bună funcționare a activității instituției în relația cu contribuabilii și să respecte prevederile legale, pe fondul derulării protestului din ultimele zile. „”, a declarat domnul Bogdan Nicolae Stan. Președintele ANAF le-a […]

Prelungire a termenelor pentru sesiunea de depunere a Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”
Silviu Mares 16 mai 2017

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că sesiunea de depunere a Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1  „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – […]

Modificări şi completări aduse Codului fiscal
Silviu Mares 12 mai 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 319/ 04.05.2017 a fost publicată HG nr. 284/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/ 2016. Prevederile actului normativ menţionat se aplică de la data apariţiei […]

Informare privind impozitarea dividendelor
Silviu Mares 12 mai 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii că impozitul pe dividende se calculează aplicând o cotă de 5% asupra dividendului brut. Persoana juridică care distribuie dividendele are obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende, odată cu plata acestora. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv […]

Modificari ale unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
Silviu Mares 12 mai 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii că in Monitorul Oficial nr. 313/2017 a fost publicată Legea nr. 82/2017 privind aprobarea OUG nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal. Acest act normativ aduce modificări Codului de Procedură Fiscală: – art. 229 alin. (1) şi (2) se modifică astfel: – […]

Precizari de la ANAF
Silviu Mares 11 mai 2017

În urma alegațiilor apărute în presă referitoare la transmiterea unei circulare ANAF către Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice pe tema impunerii unui „target” de atragere de sume suplimentare de către inspectorii fiscali, facem următoarele precizări: La nivelul ANAF nu a fost transmisă nicio circulară referitoare la impunerea unor ținte pentru atragerea de sume suplimentare, […]

APIA a demarat autorizarea la plată a femierilor care au solicitat Ajutoarele Naționale Tranzitorii
Silviu Mares 11 mai 2017

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează cu privire la faptul că în data de 5 mai 2017, a demarat autorizarea la plată a femierilor care au solicitat, în cadrul Campaniei 2016, ANT -urile 2 – 6 (Ajutoarele Naționale Tranzitorii), scheme din Buget Național. Plăţile aferente acestor scheme se acordă cu respectarea condiţiilor […]

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Silviu Mares 10 mai 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor că, având in vedere Strategia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2013-2017 şi Strategia privind serviciile oferite contribuabililor 2013-2017 care vizează creşterea conformării voluntare prin oferirea unor servicii de calitate către contribuabili, a fost creat un punct unic de comunicare prin e-mail între contribuabili şi organul […]

Noutăţi privind soluţionarea cererilor de rambursare de TVA
Silviu Mares 5 mai 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.262/ 13.04.2017 a fost publicat OPANAF nr. 1.232/ 2017 privind modificarea şi completarea OPANAF nr.3.699/ 2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea […]

Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen în luna mai 2017
Silviu Mares 3 mai 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii cu privire la formularele pe care trebuie să le depună la organul fiscal competent, după caz, la termenele limită precizate mai jos, în luna mai 2017 şi în privinţa plăţilor pe care trebuie să le efectueze, după caz, până la data de 25 mai 2017.  Obligaţii declarative […]