Mihai Tudose pentru europarlamentare - ProRomania

Economie

Silviu Mares 28 martie 2018

Data de 2 aprilie 2018 reprezintă termenul limită până la care contribuabilii plătitori de impozit specific trebuie să notifice organul fiscal despre aplicarea sau încetarea aplicării acestui impozit. Trebuie să transmită această notificare atât operatorii economici care la 31 decembrie 2017 nu mai îndeplineau condiţiile pentru încadrarea în sfera impozitului specific, cât şi cei care […]

Silviu Mares 28 martie 2018

Din ianuarie 2018, contribuabilii pot opta pentru a fi înştiinţaţi cu privire la modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale, prin depunerea unei cereri în acest sens la ANAF. Astfel, ANAF va comunica debitorului modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de […]

Silviu Mares 14 martie 2018

Poliţiştii locali din cadrul Biroului Inspecţie Comercială și-au desfășurat activitatea, în perioada 6 – 13 martie 2018, conform  prevederile Legii nr.155/2010 privind atribuţiile de control în domeniul activităţii comerciale stabilite prin fișa postului și a actelor normative în vigoare, urmărind, în limita competenţelor, respectarea legislaţiei pentru care sunt abilitaţi. Au fost verificaţi un număr de 31 operatori […]

Silviu Mares 3 martie 2018

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila anunță că principalele termene pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale, aferente lunii martie 2018, sunt următoarele: Luni, 12 martie 2018, este termenul limită pentru depunerea formularului 087 – “Notificare privind aplicarea/ incetarea aplicării regimului special pentru agricultori”. Luni, 26 martie 2018, este termenul limită pentru efectuarea plăţilor anticipate privind […]

Silviu Mares 20 februarie 2018

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila anunță contribuabilii care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare până la încheierea exerciţiului financiar al anului 2017 că trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie de inactivitate. Această declarație se depune în conformitate cu prevederile OMFP nr.470/ 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea […]

Silviu Mares 19 februarie 2018

ANAF aduce în atenţia contribuabililor faptul că, miercuri, 28 februarie 2018 este termenul limită pentru depunerea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit” de către contribuabilii care achită următoarele tipuri de venituri: venituri din dividende; venituri din dobânzi; venituri din […]

Silviu Mares 9 februarie 2018

Asociația C4C – Communication for Community (www.c4c.ro), împreună cu Asociația Centrul de Resurse pentru Organizațiile Studențești (www.cros.ro, www.universitateaalternativa.ro), anunță demararea proiectului Lin Start-up (SMIS 106058), proiect contractat în cadrul Apelului România Start-Up Plus, ce urmează să se deruleze în perioada ianuarie 2018 – iulie 2020. Prin acest proiect 312 persoane cu domiciliu sau rezidența în […]

Silviu Mares 2 februarie 2018

ANAF aduce în atenţia contribuabililor faptul că, luni, 26 februarie 2018 este termenul limită pentru declararea și plata impozitului pe profit pentru anul 2017- Formularul 101. Acest formular se adresează organizaţiilor nonprofit şi contribuabililor care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură. Calendarul obligaţiilor fiscale este un […]

Silviu Mares 31 ianuarie 2018

Guvernul a hotărât ca termenul depunerii formularului 600 să se amâne până la 15 aprilie, asta după ce anunțase împreună cu ministrul de la Finanțe, Orlando Teodorovici că acest formular va fi eliminat. Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul […]

Silviu Mares 23 ianuarie 2018

Pentru firmele din turism şi alimentaţie publică, 25 ianuarie 2018 este termenul limită pentru declararea şi plata tranşei a doua pentru anul 2017 a  impozitului specific unor activităţi. Firmele vizate pentru plata acestui impozit sunt cele care au înscrisă, ca şi activitate principală sau secundară desfăşurată efectiv, una dintre activităţile din domeniul alimentaţiei şi cel […]

Silviu Mares 22 ianuarie 2018

Normele de venit sunt folosite de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, cu excepţia celor din profesii liberale şi drepturi de autor. Pe baza lor se determină venitul net anual. Dacă se desfăşoară o activitate independentă pe o perioadă mai mică decât a anului calendaristic, norma de venit este corectată pentru a reflecta […]

Silviu Mares 16 ianuarie 2018

Persoanele fizice autorizate şi ceilalţi contribuabili care au obţinut venituri în anul 2017 din  activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară (22.800 lei […]

Silviu Mares 16 ianuarie 2018

Completarea Registrului de evidență fiscală este obligatorie pentru contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se face în sistem real, adică, în principal, pentru PFA-uri, în vederea stabilirii venitului net anual, conform Codului fiscal. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor anuale de venit au obligaţia […]

Silviu Mares 8 ianuarie 2018

Declaraţiile fiscale referitoare la obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile OPANAF nr. 2.326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sistemul electronic de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 649/08.08.2017. Transmiterea […]

Silviu Mares 28 decembrie 2017

Plata în același cont unic a contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități va intra în vigoare începând cu 1 iulie 2018. Guvernul a aprobat astăzi o ordonanță de urgență care prelungește cu șase luni termenul de intrare în vigoare a normei privind efectuarea plății […]

Silviu Mares 25 decembrie 2017

Programul de funcţionare al unităţilor Trezoreriei Statului în perioada Sărbătorilor de iarnă, este următorul: 1. Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile   Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială, precum şi pentru plăţi de volum redus şi urgente necesare bunei funcţionări a acestora, până […]

Silviu Mares 19 decembrie 2017

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat o nouă procedură privind reactivarea contribuabililor inactivi. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, contribuabilii/plătitorii ce nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege, sunt înscrişi de către organul fiscal în Registrul contribuabililor inactivi. Prin noul act normativ nu se înscriu în […]

Silviu Mares 12 decembrie 2017

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor persoane fizice faptul că, pe siteul instituţiei a fost publicat un “GHID PRIVIND ACTELE JUSTIFICATIVE necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili PERSOANE FIZICE ”, actualizat cu ultimele prevederi legislative. Ghidul explică persoanelor fizice de ce acte au nevoie şi cum trebuie să procedeze pentru a obţine […]

Silviu Mares 11 decembrie 2017

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că au fost aprobate noi reguli în cazul contribuabililor care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA. O modificare relevantă este aceea că solicitarea nu mai este permisă firmelor aflate în inactivitate temporară. De asemenea, este introdusă şi obligativitatea organului fiscal ca, în cazul emiterii deciziei de respingere a cererii […]

Silviu Mares 9 decembrie 2017

Ajutorul de stat de care beneficiază, în acest an, agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură a fost majorat cu 116,968 milioane lei. Printr-o Hotărâre adoptată săptămâna aceasta, Guvernul Tudose a modificat suma alocată pentru plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, în anul 2017, de la 436,925 […]

Silviu Mares 5 decembrie 2017

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor că, pe siteul instituţiei a fost publicat un  “Ghid pentru inspecţia fiscală”. Acest Ghid este menit a asigura îmbunătăţirea relaţiei dintre ANAF şi contribuabili/plătitori, prin sporirea transparenţei procesului de inspecţie fiscală. Ghidul oferă informaţii referitoare la tipurile de verificări fiscale, drepturile şi obligaţiile contribuabililor şi procesele efectuării controlului fiscal. Contribuabilii […]

Silviu Mares 24 noiembrie 2017

A.N.A.F. vine în sprijinul persoanelor fizice rezidente în România, precum şi a persoanelor fizice nerezidente care pleacă din ţară, prin publicarea “ Ghidului privind rezidenţa fiscală a persoanelor fizice”. Contribuabilii pot accesa acest Ghid la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf Contribuabilii mai pot obţine răspunsuri la întrebările frecvente cu privire la depunerea chestionarelor pentru stabilirea rezidenței persoanei […]

Silviu Mares 23 noiembrie 2017

Serviciul “Spaţiului Privat Virtual” pus la dispoziţia contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este o modalitate de comunicare prin mijloace electronice  care conferă doar avantaje: este uşor de accesat, nu implică nici un cost; poate fi accesat de pe orice dispozitiv mobil cu conexiune la internet; este disponibil 24 de ore din 24. […]