Silviu Mares 10 noiembrie 2017

Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (C.D.I.M.M.) Brăila, în calitate de furnizor de formare profesională al adulţilor pentru ocupația de “Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, Cod COR 325723, în baza Deciziei de autorizare nr.665/05.11.2015, organizează cursuri contra cost pe durata a 4 săptămâni.

Taxa de participare fiind de 650 lei/participant, cu posibilitatea de a fi plătită în 2 rate, până în ultima zi de curs (menţionăm că în acest preţ sunt incluse şi suportul de curs, taxele de examinare si de eliberare ale certificatului de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv).

Înscrierile se fac până la data de 14 noiembrie 2017, iar data previzionată de începere a unui astfel de curs este 15 noiembrie 2017. Relaţii şi înscrieri la sediul Fundaţiei C.D.I.M.M. Brăila: Str. Plevna, nr. 6, bl. A8, sc. 1, ap. 1, parter (lângă Arhivele Statului/la 300 m de Casa Tineretului); tel. 0239/616.696, e-mail:centru@cdimm.roDurata cursului va fi de 4 săptămâni, în perioada 15 noiembrie – 18 decembrie 2017, de luni până vineri, în intervalul orar 1640-2040. Data previzionată de susținere a examenului de absolvire: 19 decembrie 2017, ora 1645.

Conform legislaţiei naţionale armonizată cu cea europeană, angajatorul trebuie să evalueze riscurile legate de sănătatea şi securitatea participanţilor la procesul muncii, să prevadă măsuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor, să informeze şi să consulte lucrătorii asupra riscurilor şi a măsurilor dispuse, asigurând participarea acestora la procesul prevenirii riscurilor. În acest context, cursul de formare profesionala în ocupaţia de „Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”, organizat de Fundaţia C.D.I.M.M. Brăila, vine în întâmpinarea nevoii angajatorilor şi a lucrătorilor desemnaţi de a organiza activitatea de prevenire şi cea de protecţie din întreprinderi şi/sau unităţi. Cursul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari și este recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educaţiei.

Cursul de “Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă  se adresează următoarelor categorii:

 • angajatorilor;
 • lucrătorilor desemnaţi de angajator să se ocupe de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate;
 • reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
 • persoanelor juridice sau fizice din afara întreprinderii/unităţii, abilitate să presteze servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform legii – servicii externe;
 • persoanelor care doresc să urmeze cursuri de perfecţionare postuniversitare în domeniile: “Evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăvire profesională”, “Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă”;
 • persoanelor care doresc să urmeze cursul de perfecţionare “Coordonator SSM pentru şantiere temporare sau mobile”;
 • celor care se afla acum în etapa de formare profesională (absolvenţi ai şcolilor post-liceale tehnice, absolvenţi de facultate, masteranzi etc.) şi care îşi doresc o carieră în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • altor persoane interesate: specialişti care îşi desfăşoară activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, formatori, cadre didactice etc.

 Avantaje pentru angajator:

 • creşterea calităţii şi productivităţii muncii;
 • creşterea competitivităţii întreprinderii;
 • respectarea legislaţiei în vigoare

Avantaje pentru salariaţi:

 • scăderea absenţelor de la locul de muncă ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
 • scăderea riscului de incapacitate temporară sau permanentă de muncă;
 • participare deplină şi în mod productiv la viaţa profesională până la o vârstă înaintată;
 • maximizarea capacitaţii de muncă.

Avantaje pentru societate:

 • creşterea economică şi a ocupării forţei de muncă;
 • scăderea costurilor legate de accidentele de muncă şi bolile profesionale.

Cursul are o durată de 80 de ore şi este structurat într-o sesiune teoretică şi aplicții practice. Pentru obţinerea certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, participanţii vor sustine un examen de absolvire bazat pe un test scris.

Pot participa la aceste cursuri absolvenți de studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologica în profil tehnic ori studii superioare de scurtă/lungă durată în profil tehnic.

Actele necesare înscrierii la curs sunt: B.I./C.I.; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); diploma de studii; cerere de înscriere tip.

Comentarii