Mihai Tudose pentru europarlamentare - ProRomania
Silviu Mares 16 ianuarie 2018

Persoanele fizice autorizate şi ceilalţi contribuabili care au obţinut venituri în anul 2017 din  activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018), au obligaţia depunerii la organul fiscal competent a formularulului 600 “Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2018.

Pentru CAS cota este de 25% aplicată asupra unui venit ales de către contribuabil, dar cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară (1.900 lei).

În ceea ce priveşte CASS, cota este de 10% la salariul minim pe economie şi se datorează doar de către contribuabilii care au obţinut venituri, cumulate din toate sursele, cel puţin egale cu 12 salarii minime brute pe ţară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018).

Persoanele fizice care obţin venituri sub plafon nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi plăţii contribuţiilor, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia să le plătească. Odată exprimată,opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal.

Contribuţiile vor fi plătite trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, astfel: 26 martie 2018; 25 iunie 2018; 25 septembrie 2018 şi  21 decembrie 2018.

Declaraţia se depune pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în două exemplare. De asemenea, declaraţia se poate depune şi în format electronic, descărcând-o de pe siteul ANAF, la adresa : https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/600.html

Comentarii