Silviu Mares 29 decembrie 2017

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, organizează concurs, în vederea ocupării a 5 posturi de ofiţer şi 2 posturi de subofiţer de execuţie, prin recrutare în vederea încadrării directe. Recrutarea se va face din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în fişele posturilor şi cele stabilite prin ordine ale ministrului afacerilor interne.

Posturile vacante de ofiţer de execuţie pentru care se organizează concurs, în condiţiile mai sus menţionate, sunt următoarele:

– ofiţer avizare-autorizare;

– ofiţer control şi activităţi preventive;

– ofiţer instructor sportiv;

– ofiţer comunicaţii;

– ofiţer financiar.

Posturile vacante de subofiţer de execuţie pentru care se organizează concurs, în condiţiile mai sus menţionate, sunt următoarele:

– subofiţer tehnologia informaţiei;

– subofiţer financiar.

Cererile de înscriere la concurs (adresate inspectorului şef), copia actului de indentitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare vor fi depuse personal de către candidaţi, la sediul inspectoratului, în perioada 03.01 – 10.01.2017 (în fiecare zi lucrătoare), în intervalul orar 08.00 – 16.00, iar dosarul de recrutare complet se va depune până la data de 26.01.2017, orele 15.00.

Concursurile pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante se vor desfăşură în perioada 12.02 – 15.03.2017 şi vor consta în susţinerea următoarelor probe: evaluarea perfomanţei fizice (cu caracter eliminatoriu) şi testul scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

Datele suplimentare privind condiţiile de participare şi modul de desfăşurate a concursului pot fi găsite pe site-ul inspectoratului www.isubraila.eu/cariera şi la sediul din b-dul Dorobanţilor, nr. 468.

Comentarii