Silviu Mares 14 februarie 2018

Consilierii județeni au aprobat în ședința de luni Regulamentul pentru finanțarea asocierilor județului Brăila prin CJ Brăila cu unele unități administrativ-teritoriale – Consilii Locale din județul Brăila în vederea realizării unor obiective de interes public, pentru anul 2018. 

În baza noului regulament obiectivele propuse se vor încadra în următoarele domenii și actiuni:

Învătământ – reabilitarea unităților de învățământ preuniversitar,

Sănătate – reabilitarea unităților sanitare și cabinetelor medicale din mediul urban și rural,

Cultură, recreere și religie – realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea unor obietive culturale de interes local, inclusiv restaurarea monumentelor istorice și a bazelor sportive aflate în domeniul public sau privat al UAT-urilor,

Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape – realizarea, extinderea, reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare, a piețelor publice comerciale, târgurilor și oboarelor,

Drumuri și poduri – realizarea, reabilitarea și modernizarea drumurilor publice clasificate ca drumuri de interes local,

Alte obiective de interes local.

În regulament se prevede ca pentru susținerea obiectivelor de investiții propuse de comune, cota de cofinanțare suportată de CJ Brăila să fie de maxim 60%, fără a depăși 300.000 lei pentru fiecare comună, iarîn cazul orașelor și municipiului Brăila cota de finanțare să fie de maxim 50%, fără a depăși 600.000 lei în cazul orașelor și 1.500.000 lei în cazul municipiului Brăila.

Consilierii PNL au spus că prin noul regulament se înjumătățesc sumele alocate pentru cofinanțare față de anul trecut. Președintele PNL Brăila, Alexandru Dănăilă a propus un amendament prin care solicitau majorarea valorii maxime care poate fi alocată de CJ fiecărui proiect la 600.000 lei, inclusiv pentru comune și municipiul Brăila. Amendametul propus de liberali nu a trecut la vot.

 

Președintele CJ Brăila, Iulian Chiriac a făcut precizarea că în situația transmisă de la finanțe, UAT-urile din județul Brăila au un fond de dezvoltare de 1000 de miliarde de lei. Acesta a spus că PSD nu a susținut acest amendament pentru că nu se putea da și municipiului Brăila doar 600 mii lei pentru un proiect de cofinanțare. Totodată, șeful CJ Brăila a spus că dacă și în anii următori va fi excedent bugetar se vor continua proiectele de cofinanțare.

Consilierul PNL Vasile Cortez a propus scoaterea de pe lista proiectelor cofinanțate a celor care vizează reabilitarea monumentelor istorice din localitățile din județ, iar acestea să fie finanțate doar de la CJ Brăila. Chiriac a spus că nu se putea face reabilitarea acestor monumente istorice doar prin finanțare de la Consiliul Județean, pentru că acestea se află pe teritoriul și proprietatea altor UAT-uri.

Managerul Muzeului Brăilei Carol I a spus că de monumentele istorice se ocupă Direcția de Cultură și nu Muzeul.

Comentarii