ProBraila 14 ianuarie 2013
Deciziile lui Victor Ponta starnesc discutii printre poiliticienii braileni

Deciziile lui Victor Ponta starnesc discutii printre poiliticienii braileni

În viziunea celor de la Noua Republic?, Victor Ponta se autovictimizeaz?

 

Nici nu ?i-au luat bine în primire mandatele de deputa?i, senatori ?i mini?tri c? au ?i ap?rut discu?ii în interiorul clasei politice. A?a cum ne-au obi?nuit cei de la Noua Republic?, nu exist? decizie a premierului Ponta care s? nu fie discutat? ?i analizat? pe larg de conducerea partidului.

În cadrul primei conferin?e de pres? pe noul an a celor de la Noua Republic?, temele atinse de ace?tia au vizat problemele cu care se confrunt? noul guvern dar ?i atitudinea total diferit? a premierului Victor Ponta. A?a cum era de a?teptat, ie?irile în pres? ale acestuia au fost analizate cu mare aten?ie de membrii Noua Republic?, ace?tia spunând în repetate rânduri, c? Ponta se victimizeaz?, nu î?i ?ine promisiunile ?i c? secretizeaz? bugetul pe acest an. „Am v?zut c? Victor Ponta s-a întors la munc?, la televiziuni, pentru c? acolo este locul lui. A l?sat ?i multe promisiuni pe care nu le-a respectat înc? ?i suntem foarte curio?i s? vedem ce va face de acum încolo. De la începutul anului ?i pân? acum a generat haos institu?ional, face turul televiziunilor ?i se victimizeaz? ?i a m?rit taxele, impozitele ?i amenzile”, a spus Florin Dr?gan, vicepre?edintele partidului.

 

Bugetul, marea problem? pe 2013

Bugetul pe 2013 despre care s-au spus atât de multe va fi prezentat într-o prim? variant? mâine. „Joi mi-am programat eu s? am o întâlnire cu dumneavoastr?, cu media ?i prin intermediul dumneavoastr? sa prezint nu bugetul de stat, pentru c? pentru publicul larg s? m? apuc s? prezint capitole de buget nu cred c?-i solu?ia bun?, ci mai degrab? s? prezint starea na?iunii, s? ar?t ce datorii avem din trecut, f?r? s? încep s? spun de vechea mo?tenire, ci pur ?i simplu s? prezint realitatea, s? ar?t ce lucruri putem s? facem ?n actualul buget ?i ce alte lucruri nu le putem face sau trebuie s? le facem altfel”, a declarat pentru presa central? premierul Ponta.

Întrebat ?i de ce a fost ?inut la secret subiectul bugetului pe anul 2013, premierul a precizat c? o strategie de negociere nu poate fi public? înainte, pentru c? atunci nu se mai poate negocia nimic ?i este ca ?i când ?i-ai ar?ta toate c?r?ile din mân?. Premierul a ?inut s? mai puncteze c? vor fi lucruri la care ?inem foarte mult în discu?ia cu FMI-ul.

Cu privire la acest subiect, cei de la Noua Republic? au o p?rere total diferit? ?i spun c? dac? nu ar fi fost Boc, Ponta nu ar fi avut buget ?i în ceea ce prive?te miliard pe care trebuie s? îl d?m anul acesta c?tre FMI, c? situa?ia nu este deloc atât de grav?, cum o prezint? guvernul Ponta. „Nu avem buget! A secretizat bugetul, pentru c? acesta nu exist?. Bugetul trebuia s? se afle în dezbatere public? timp de 30 de zile, dup? care trebuia era aprobat. În prezent se merge pe execu?ia bugetar? f?cut? de Emil Boc, dac? nu era Boc, Ponta nu avea buget.”, a spus în încheiere Florin Dr?gan.

Comentarii

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.