Silviu Mares 13 august 2017
Delaratii fiscale prin mijloace electronice
Delaratii fiscale prin mijloace electronice
Delaratii fiscale prin mijloace electronice

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor că în Monitorul Oficial al României nr. 649/08.08.2017 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 2326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.

În conformitate cu dispoziţiile actului normativ menţionat anterior, începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018, următoarele declaraţii fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

►100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;

►101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;

►120 “Decont privind accizele”;

►205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”;

►207 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”;

►208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”;

►300 “Decont de taxă pe valoarea adaugată”;

►301 “Decont special de taxă pe valoarea adaugată”;

►307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugată”;

►311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adaugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de inregistrare in scopuri de taxă pe valoarea adaugată a fost anulat confom art. 316 alin. (11) lit.a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

►390 VIES “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare;

►394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele inregistrate in scopuri de TVA;

►710 “Declaraţie rectificativă”.

Comentarii