Mihai Tudose pentru europarlamentare - ProRomania
Silviu Mares 8 ianuarie 2018
MFP prin ANAF scade birocrația pentru comercianții de produse energetice

Declaraţiile fiscale referitoare la obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile OPANAF nr. 2.326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sistemul electronic de transmitere la distanţă, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 649/08.08.2017.

Transmiterea declaraţiilor la distanţă prin internet oferă avantaje precum: economia timpului, a cheltuielilor de deplasare,economisirea de resurse necesare tipăririi şi protecţia mediului înconjurător.

Declaraţiile fiscale la care face referire actul normativ menţionat sunt:

 • 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
 • 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 • 120 „Decont privind accizele”;
 • 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”;
 • 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”;
 • 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal”;
 • 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
 • 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
 • 307„Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată ”;
 • 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin.(11) lit.a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ”;
 • 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”;
 • 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”;
 • 710 „Declaraţie rectificativă”.

Aceste declaraţii se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă disponibile gratuit pe siteul www.ANAF.ro, la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/710.html. 

Comentarii