Silviu Mares 12 mai 2017
Economia socială
Economia socială
Economia socială

Domeniul economiei sociale în România este reglementat potrivit Legii 219/2015 privind economia socială şi a Hotărârii nr. 585 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii menţionate.

Luna mai a fiecărui an este denumită luna promovării economiei sociale, conform art.22 din Legea 219/2015, şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea sociala.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin:

  • creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
  • producerea şi furnizarea de bunuri;
  • prestarea de servicii;
  • execuţia de lucrări.

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi. Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila funcţionează Compartimentul pentru Economie Socială, care poate oferi informaţii despre atestarea/certificarea întreprinderilor sociale
, a declarat Monica Bratu, director executiv al AJOFM Brăila.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Brăila  din B-dul. Dorobantilor, nr. 603-605, telefon/fax: 0239/611376, 0239/611386, int. 107, e-mail: ajofm@br.anofm.ro.

Comentarii