Silviu Mares 14 mai 2017
Elaborarea strategiei de dezvoltare pentru comunitatile marginalizate
Elaborarea strategiei de dezvoltare pentru comunitatile marginalizate
Elaborarea strategiei de dezvoltare pentru comunitatile marginalizate

Membrii CLM Brăila au aprobat, vineri, un proiect de hotărâre pentru comunitatea de persoane marginalizate din Municipiul Brăila. Consilierii au aprobat o completare a unui proiect pe care l-au aprobat în luna noiembrie a anului trecut, când s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat între municipalitate, două ONG-uri şi o societate comercială, prin care să se realizeze un grup de acţiune locală (GAL) şi să se implementeze o strategie privind integrarea romilor şi persoanelor defavorizate. Era vorba despre Asociaţia Centrul Cultural Comunitar „Anton Pann”, SC RU Europe SRL Brăila şi Alianţa pentru Unitatea Rromilor – Filiala Brăila. De atunci şi până în prezent însă proiectul s-a blocat, după ce Asociaţia „Anton Pann” s-a retras din proiect.

Valoarea inițială totală pentru „Elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru comunităţile marginalizate din municipiul Brăila” era de 219.685 lei, iar contribuţia proprie a Primăriei era de 2.788 lei, reprezentând 2% din valoarea total eligibilă a bugetului propriu de 139.420 lei. Asociaţia „Anton Pann” îşi asumase pe durata implementării proiectului cheltuieli eligibile de 40.642 lei, SC RU Europe – 15.835 lei şi Alianţa pentru Unitatea Rromilor – 23.787 lei.

În ședința din 12 mai 2017, consilierii au aprobat contribuţia proprie a Primăriei, în sumă de 3.627 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a bugetului propriu de 181.349 lei, gestionat de Municipiul Brăila. Cei implicaţi în acest proiect mai au 4 luni la dispoziție pentru a demara procedurile de obținere a banilor de la Uniunea Europeană.

Hotărârea privind aprobarea proiectului «Elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru comunităţile marginalizate din municipiul Brăila», în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.VI Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul specific 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă  şi non-romă) din oraşe cu peste  20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii romă, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului DLRC, a trecut cu votul unanim al celor 24 de membri ai CLM prezenţi la ședință. Au absentat motivat de la această ședință Cristiana Voineag (PSD), viceprimarul Alexandru Jantea (PSD) şi Gina Ilie (PND).

Comentarii