Silviu Mares 23 decembrie 2017

Joi, 21 decembrie, consilierii municipali s-au întâlnit pentru dezbateterea proiectelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna decembrie. La ședință au fost prezenți 25 de consilieri municipali, lipsind motivat Dan Păun (ALDE) și Marian Paul Fusea (PNL).

Față de ordinea de zi anunțată inițial au mai fost introduse alte 12 proiecte, dar au fost și alte două care au fost scoase de pe ordinea de zi, Diminuarea taxei speciale de salubrizare de la 11 lei/persoană/lună la 6 lei/persoană/lună și Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 152,40 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Șos. Focșani nr.115 A, NCP 14279, solicitantei UȚĂ DANIELA TIȚA, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acesteia.

Proiectul privind reducerea taxei de salubritate la 6 lei, promovat acum pe calea iniţiativei cetăţeneşti, după ce în noiembrie un proiect similar inițiat de consilierii liberali a fost respins la vot, a fost scos de pe ordinea de zi pe motiv că raportul de specialitate a fost unul negativ, dar și că pe lista semnăturilor de susţinere au fost descoperite cazuri de persoane decedate ori care nu aveau domiciliul în municipiul Brăila.

“Au fost depuse un număr total de 9.351 de semnături în susţinerea acestui proiect de hotărâre şi s-a procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei şi a rezultat că poate fi certificat domiciliul şi dreptul de vot pentru un număr de 3.367 persoane în volumul I şi 4.372 persoane în volumul II. În urma verificărilor, 160 de semnături nu pot fi luate în calcul pentru susţinerea proiectului avut pe ordinea de zi. Faţă de aceste verificări, iniţiativa cetăţenească nu îndeplineşte cerinţa de a fi susţinută de 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ teritoriale municipiul Brăila”, a explicat secretarul primăriei, Ion Drăgan.

Numărul total de semnături necesar pentru îndeplinirea unei iniţiative cetăţeneşti este de 8.866 de semnături, iar în totalul depus se regăsesc 7.579. Diferenţa apare ca urmare a următoarelor aspecte. În primul dosar, două persoane figurează decedate, patru persoane sunt minori, două persoane figurau puse sub interdicţie, 68 de persoane nu figurează cu domiciliul în municipiul Brăila, 459 de persoane nu au putut fi identificate în baza de date deoarece datele erau eronate. În cel de-al doilea dosar, 50 de persoane erau decedate anterior semnării, 11 persoane erau minore, o persoană este pusă sub interdicţie, 101 persoane nu figurează cu domiciliul în municipiul Brăila, 485 de persoane nu se pot identifca ca persoane reale din municipiul Brăila
 a precizat primarul Marian Dragomir.

La propunerea primarului, proiectul ordinii de zi inițial prezentat, s-a suplimentat cu următoarele proiecte de hotărâri, toate fiind adoptate, chiar dacă la ultimele trei cei cinci consilieri liberali care au rămas în sală, după ce la punctul 37 consilierul Cristian pricop a părăsit ședința din motive profesionale:

1) Proiect de hotărâre inițiat de dna consilier local municipal Badiu Virginia – Loredana, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila privind: Modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a târgurilor și oboarelor din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.319/27.09.2010.

2) Proiect de hotărâre inițiat de dna consilier local municipal Badiu Virginia – Loredana, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila privind: Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2018.

3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Direcția de Asistență Socială Brăila.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Revocarea H.C.L.M. Brăila nr. 422/28.09.2017 referitoare la „Aprobarea finanţării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2017, pentru activitatea sportivă desfășurată de Handbal Club Dunărea Brăila, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. nr.364/31.08.2017.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea H.C.L.M. Brăila nr.49/28.02.2006 referitoare la „Asocierea Consiliului Local Municipal Brăila la „Handbal Club Dunărea” Brăila, structură sportivă autorizată de Ministerul Tineretului și Sportului”.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.372/31.10.2016 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 165,00 mp, situat în Brăila, în incinta Cimitirului „Sf. Constantin și Elena”, Capelei ”Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și Sf. Cuvios Antonie cel Mare”, aferent construcției existente”.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordul Consiliului Local Municipal Brăila pentru reamenajarea segmentului din strada Mecanizatorilor cuprins între sensul giratoriu și Magazinul Kaufland, amenajare ce va fi executată de către KAUFLAND ROMÂNIA, conform proiectului.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Procedurii referitoare la închirierea terenurilor ocupate de construcțiile provizorii având destinația de garaje.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 79.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 81.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Fața Portului nr.1, etaj 1, cotă indiviză 1/2.

Primarul Marian Dragomir a anunțat că aceasta nu va fi totuși ultima ședință din 2017, urmând ca miercuri, 28 decembrie, să fie convocată o ședință extraordinară care va avea în jur de 30 de proiecte pe ordinea de zi.

 

Comentarii