Silviu Mares 21 octombrie 2017

În data de 20 octombrie 2017, ora 10.00, în Sala Mare a Instituţiei Prefectului Brăila, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila a organizat o întâlnire cu reprezentanţii autorităţilor publice locale care deţin construcţii care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu şi proiectanţii.

În cadrul acestei întâlniri s-au abordat următoarele subiecte:

– Cadrul legislativ european prin care se stabilesc cerinţele fundamentale  aplicabile construcţiilor, cu accent pe cerinţa „securitate la incendiu”;

– Cadrul legislativ naţional privind calitatea în construcţii şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi prezentarea faptului că avizul de securitate la incendiu este parte integrantă a documentaţiei care stă la baza emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu;

– Categoriile de construcţii şi amenajări pentru care trebuie obţinute avizul şi autorizaţia de securitate la incendiu;

– Prezentarea modului de obţinere a avizului de securitate la incendiu, cu precizarea faptului că pentru emiterea acestui act sunt solicitate doar piese scrise şi desenate care stau şi la baza emiterii autorizaţiei de construire;

– Obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu şi sancţiunea contravenţională care se aplică pentru funcţionarea fără acest act de autoritate;

– Obligaţiile proiectanţilor, verificatorilor de proiecte şi ale beneficiarilor/ investitorilor, statuate atât în legislaţia specifică apărării împotriva incendiilor cât şi în legislaţia specifică domeniului construcţii, cu specificaţia că întocmirea documentaţiei tehnice nu este apanajul beneficiarului/investitorului ci al proiectanţilor care au această calitate conform legii (arhitecţi, ingineri constructori sau de instalaţii).

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor specialiştii ISU asigură, gratuit, asistenţă tehnică de specialitate pe linia avizării şi autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu. În plus, pentru emiterea avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu nu se percep taxe.

 

Comentarii