Mihai Tudose pentru europarlamentare - ProRomania
Anamaria Corneanu 27 iunie 2014
Inspectoratul scolar din Tulcea implementeaza un proiect prin care sa reduca abandonul scolar in Braila
Inspectoratul scolar din Tulcea implementeaza un proiect prin care sa reduca abandonul scolar in Braila
Inspectoratul scolar din Tulcea implementeaza un proiect prin care sa reduca abandonul scolar in Braila

 

Vineri, 27 iunie, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a organizat conferința de lansare a proiectului Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață- ACTIV, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila și cu Fundația pentru o societate deschisă.

Timp de 18 luni (aprilie 2014- septembrie 2015), Inspectoratul Școlar Județean Tulcea va reintegra în sistemul de educație 360 de tineri, care au abandonat de cel puțin patru ani școala, prin programul A Doua Șansă, în județele Tulcea și Brăila. Pe lângă sprijinul material, subvenții, rechizite, materiale didactice, tinerii vor fi ajutați să aprofundeze cunoștințele predate la școală, vor beneficia de asistență socială și psihopedagogică, având acces nu numai la un mediu de învățare școlară, ci pentru viață.

În cadrul proiectului vor fi create 4 centre de asistență socio-educativă destinate menținerii copiilor și tinerilor în sistemul de educație, CASE, 4 locaţii care vor sprijini 16 unităţi şcolare din zone cu rate crescute ale abandonului școlar. Cele 4 CASE vor fi dotate cu mijloace tehnologice moderne, care vor permite construirea unui mecanism educaţional eficient şi accesibil, capabil să ofere suport sistemului formal de educaţie.

Prin proiectul Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață- ACTIV, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, alături de cei doi parteneri, contribuie totodată la reducerea abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii prin consilierea a 200 de elevi și 100 de preșcolari cu risc de abandon din ambele județe. De consiliere vor beneficia și 100 de părinți ai elevilor aflați în risc de abandon și ai preșcolarilor predispuși la abandon școlar.

Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață- ACTIV nu este numai un proiect dedicat elevilor, ci și cadrelor didactice. 120 de dascăli, consilieri și tutori vor fi instruiți, dobândind competențe de formare în programe de tip A Doua Șansă, în consiliere și asistență socio-educativă.

Rezultatele proiectului și lecțiile învățate vor fi împărtășite cu părinți, elevi, profesori și autorități locale, în cadrul unei caravane în 16 localități din zonă, care vor putea prelua modelul implementat de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.

La conferința de deschidere a proiectului au participat aproximativ o sută de persoane, reprezentanți ai Inspectoratelor școlare județene Tulcea și Brăila, ai Ministerului Educației Naționale, ai comunităților locale din Tulcea și Brăila, ai instituțiilor partenere, ai unităților de învățământ preuniversitar și jurnaliști.

Proiectul Acces pentru Copii și Tineri la a Învăța pentru Viață- ACTIV, implementat în perioada aprilie 2014- septembrie 2015, de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila și cu Fundația pentru o societate deschisă este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, Contract ID 162/2.2/S/141143.

Comentarii