Liviu G. Stan 28 martie 2014
MEN a publicat modele de teste pentru finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a
MEN a publicat modele de teste pentru finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a
MEN a publicat modele de teste pentru finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a

 

Ministerul Educației Naționale (MEN) a postat vineri, pe site-ul subiecte2014.edu.ro, modele de teste pentru Evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în anul școlar 2013-2014, informează Agerpres.

Testele au fost elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), în conformitate cu reglementările legale în vigoare. În anul școlar în curs, aceste evaluări se vor desfășura, în două sesiuni, în luna mai, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei.

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a constă în administrarea a trei teste vizând evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise și evaluarea competențelor de matematică.

Pe lângă testele la limba română și matematică, elevii care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă vor susține încă două probe în care le vor fi evaluate competențele de receptare a mesajelor citite și competențele de producere a mesajelor scrise (ambele în limba maternă).

Conform MEN, în cadrul evaluării la clasa a II-a, testul de evaluare a competențelor de receptare a mesajelor citite și testul de evaluare a competențelor de producere a mesajelor scrise se desfășoară în aceeași zi, cu o pauză de 10 minute între ele.

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a IV-a presupune un test pentru evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română și un test pentru evaluarea competențelor de matematică. Pentru elevii aparținând minorităților naționale, care studiază după un curriculum în limba maternă, se administrează și un test de evaluare a înțelegerii textului scris în limba maternă.

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a constă în susținerea unui test pentru evaluarea unor competențe specifice ariei curriculare „Limbă și comunicare”, respectiv a unui test pentru evaluarea unor competențe specifice ariei curriculare „Matematică și Științe ale naturii”.

Fiecare test este elaborat pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute la clasa a II-a și în 60 de minute la clasele a IV-a și a VI-a.

MEN, în comunicatul remis Agerpres:

În urma administrării testelor pentru evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, a competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, respectiv a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, elevilor nu li se vor acorda note sau calificative, iar rezultatele obținute nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea sunt valorificate la nivelul unității de învățământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde aceasta se impune, precum și pentru informarea părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Reprezentanții MEN spun că după administrarea testelor la clasa a IV-a se realizează eșantionarea unităților de învățământ din învățământul de stat și particular din întreaga țară, evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a fiind o evaluare standardizată și având ca scop furnizarea datelor și a dovezilor necesare pentru diagnoza sistemului de învățământ la nivel primar.

Modelele de teste sunt disponibile la următoarea adresă: http://subiecte2014.edu.ro/2014/

 

 

Comentarii