Silviu Mares 12 mai 2017
Modificari ale unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
Modificari ale unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
Modificari ale unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii că in Monitorul Oficial nr. 313/2017 a fost publicată Legea nr. 82/2017 privind aprobarea OUG nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal.

Acest act normativ aduce modificări Codului de Procedură Fiscală:

– art. 229 alin. (1) şi (2) se modifică astfel:

– “(1)  In toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu şi să se arate natura şi cuantumul debitului ce face obiectul executării;

            – (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), in toate actele de executare silită care privesc poprirea bancară, cu excepţia înştiinţării debitorului privind înfiinţarea popririi, trebuie să se indice doar cuantumul total al obligaţiilor fiscale ce fac obiectul popririi.”

– art. 236 alin.(4) se modifică astfel:

            – “(4) Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi la plătitorul venitului numai in condiţiile Codului de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare.”

Comentarii