Silviu Mares 7 august 2017
Plata CAS şi CASS pentru salariaţii încadraţi cu normă parţială
Plata CAS şi CASS pentru salariaţii încadraţi cu normă parţială
Plata CAS şi CASS pentru salariaţii încadraţi cu normă parţială

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.598/ 25.07.2017 a fost publicată OG nr.4/ 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/ 2017 privind Codul fiscal. Actul normativ menţionat a intrat în vigoare la data de 1 august 2017.

Concret, începând cu veniturile aferente lunii august 2017, angajatorii vor trebui să achite CAS şi CASS, pentru salariaţii cu normă parţială, la nivelul salariului minim brut, nu proporţional cu salariul efectiv, aşa cum se întâmplă acum. Este vorba numai de salariaţii cu normă parţială, nu şi de cei cu plata în acord.

Excepţie de la această regulă fac persoanele care lucrează în baza mai multor contracte individuale de muncă a căror bază lunară cumulată de calcul ajunge cel puţin la nivelul salariului minim brut pe ţară; elevii sau studenţii , cu vârsta de până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare; ucenicii în vârstă de până la 18 ani; persoanele cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra sub 8 ore pe zi; pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu orice altă pensie stabilită într-un sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii.

În urma acestei decizii, costurile cu contribuțiile sociale și impozitul pe venit cu un singur salariat cu jumătate de normă și plătit cu 725 de lei brut vor crește cu aproape 50%, de la 333,43 lei cât era până acum, la 485,68 lei începând cu luna august.

Comentarii