Silviu Mares 26 octombrie 2017
Proiect de 12 milioane de lei implementat de CIDIEDD Braila

Un proiect cu fonduri europene în valoare de aproximativ 12 milioane lei, care vizează înființarea a 40 de firme în Regiunea de Sud-Est a țării și finanțarea planurilor de afaceri ale fiecăreia cu câte 40.000 euro, a fost câștigat de Asociația Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă (CIDIEDD) Brăila.

Proiectul este denumit „Start antreprenorial — măsuri integrate de antreprenoriat în regiunea de sud-est a României prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol” și va fi implementat de CIDIEDD Brăila, în parteneriat cu Uniunea Națională a Tuturor Studenților din România și Asociația pentru Sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale — Incluziune, Responsabilitate Cooperatistă, Antreprenoriat Social”.

„În calitate de membru fondator al Asociației CIDIEDD, Consiliul Județean Brăila contribuie astfel la dezvoltarea mediului privat și a pieței muncii din județul Brăila, prin sprijinul acordat în vederea derulării activităților proiectului„, se precizează în comunicatul CIDIEDD.

Proiectul a fost selectat pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul Specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 11,854.314,40 lei și vizează înființarea a de 40 de firme în Regiunea de Sud-Est, precum și finanțarea planurilor de afaceri ale fiecăreia cu câte 40.000 euro, crearea a cel puțin 80 de noi locuri de muncă și dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 400 de persoane.

Potrivit condițiilor proiectului, viitorul antreprenor primește 60% din subvenție într-o primă tranșă, la semnarea contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat. Efectuează cheltuielile incluse în planul de afaceri în maxim 12 luni de la semnarea contractului, apoi primește restul de 40% din subvenție în a doua tranșă, dacă a realizat venituri brute echivalente cu jumătate din prima tranșă de finanțare.

Misiunea Asociației CIDIEDD Brăila este aceea de a promova interesele comunității locale din județul Brăila, în contextul stabilirii relațiilor de cooperare cu instituții publice și private din țară și din străinătate, precum și a practicilor și conceptelor europene pentru dezvoltare durabilă. În anul 2017, Asociația a sprijinit unitățile administrativ-teritoriale și alți actori relevanți din județul Brăila, prin scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă„, se arată în comunicatul CIDIEDD.

Comentarii