Pro Braila 24 iunie 2014
Proiectul de reducere a CAS cu 5% din octombrie 2014 a fost aprobat de Senat
Proiectul de reducere a CAS cu 5% din octombrie 2014 a fost aprobat de Senat
Proiectul de reducere a CAS cu 5% din octombrie 2014 a fost aprobat de Senat

 

Senatul României a adoptat astăzi, în forma propusă de Executiv, proiectul de lege prin care Guvernul propune reducerea cu 5% a cotelor plătite de angajatori pentru contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat.

Proiectul prevede scăderea acestei cote de la 20,8 la 15,8% pentru condiţii normale de muncă, de la 25,8 la 20,8% pentru condiţii deosebite de muncă şi de la 30,8 la 25,8% pentru condiţii speciale de muncă, prevederile urmând să se aplice cu veniturile aferente lunii octombrie 2014.

Potrivit Mediafax, în expunerea de motive Guvernul a argumentat că promovarea acestui proiect a fost determinată de existenţa pe piaţa muncii a unei mari presiuni fiscale asociată nivelului ridicat al contribuţiilor de asigurări sociale care alimentează bugetul asigurărilor sociale de stat şi care determină necesitatea diminuării sarcinii fiscale suportate de angajator, dat fiind că două treimi din contribuţia datorată la bugetul asigurărilor sociale de stat reprezintă contribuţia angajatorului.

În documentul citat se mai menţionează că România se confruntă cu o rată scăzută a participării pe piaţa muncii cu forme legale, iar costul ridicat al muncii pentru angajator determină o cerere redusă de forţă de muncă.

Guvernul susţine în expunerea de motive:

În plus faţă de apariţia unei poveri fiscale crescute asupra forţei de muncă, sistemul asigurărilor sociale suferă distorsiuni care reduc baza impozabilă pentru contribuţiile de asigurări sociale, dar şi pentru asigurările sociale de sănătate.

Creşterea fondurilor rămase la dispoziţia angajatorului poate fi folosită pentru crearea de noi locuri de muncă, contribuind astfel la creşterea bazei de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale, conform Executivului.

Guvernul mai precizează că impactul negativ generat de această măsură va fi compensat pe anul 2014 din veniturile încasate suplimentar din impozitul pe construcţii, faţă de sumele proiectate în Legea bugetului de stat, iar în 2015  va fi compensat prin creşterea veniturilor bugetare ca urmare a implementării de către ANAF a măsurilor de eficientizare a sistemului de colectare a veniturilor bugetare şi de creştere a gradului de conformare voluntară, atât la declarare, cât şi la plată.

Proiectul pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal a primit luni raport favorabil, fără amendamente, din partea Comisiei pentru buget, finanţe. Senatul a adoptat acest proiect cu 109 voturi ”pentru” şi o abţinere, în calitate de primă Cameră sesizată.

 

 

 

Comentarii