Mihai Tudose pentru europarlamentare - ProRomania
Silviu Mares 27 martie 2019
Rata șomajului în Brăila mai mare decât media națională

La sfârșitul lunii februarie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 5359 șomeri (din care 2068 femei), rata șomajului fiind de 4,27 %, cu 0,80 puncte procentuale sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018.

La nivel național, rata șomajului la sfârșitul lunii februarie 2019 era de 3,31%, mai mică cu 0,01 puncte procentuale decât cea din luna anterioară și cu 0,63 puncte procentuale sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018.

Din totalul de 5359 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 846 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4513 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4029 șomeri provin din mediul rural și 1330 sunt din mediul urban
a precizat Laurenția Vasilescu, consilier superior în cadrul AJOFM Brăila.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 5359
< 25 ani 596
între 25-29 280
între 30-39 931
între 40-49 1658
între 50-55 721
peste 55 ani 1173

Șomerii cu studii gimnaziale (36,66 %) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (24,33 %) și cei fără studii (15,08 %), iar 10,77 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 10,34 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,82 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3340 persoane foarte greu ocupabile, 1786 greu ocupabile, 81 mediu ocupabile, iar 152 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Brăila sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Brăila.

Comentarii