Mihai Tudose pentru europarlamentare - ProRomania
Silviu Mares 16 ianuarie 2018
Declarația Unică se depune online

Completarea Registrului de evidență fiscală este obligatorie pentru contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se face în sistem real, adică, în principal, pentru PFA-uri, în vederea stabilirii venitului net anual, conform Codului fiscal.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor anuale de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri.

Scopul “Registrului de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice autorizate” este înscrierea informaţiilor care stau la baza determinării venitului net anual/ pierderii nete anuale cuprins/ cuprinse în “Declaraţia privind veniturile realizate din România”.

Anual se va completa acest registru de către contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se face în sistem real, în anul curent pentru întreaga perioadă de activitate desfăşurată în anul fiscal precedent, până la data depunerii “Declaraţiei privind veniturile realizate din România”, dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege, respectiv 25 mai.

Detalierea elementelor de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale evidenţiate în registru se face în funcţie de necesităţi şi specificul activităţii.

Persoanele fizice autorizate pot ţine registrul fie în formă scrisă, fie în formă electronică, într-un singur exemplar şi se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului.

Modelul documentului a fost stabilit prin OMFP nr.3.254/ 2017 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României nr.10/ 5.01.2018. Obligativitatea completării documentului curge din momentul publicării actului în Monitorul Oficial.

Comentarii