Mihai Tudose pentru europarlamentare - ProRomania
Silviu Mares 29 septembrie 2016
Ordinea de zi a sedintei CLM Braila din 22 decembrie
Sedinta ordinara a CLM, vineri de la ora 11
Sedinta ordinara a CLM, vineri de la ora 11

Vineri, 30 septembrie, de la ora 11.00, în sala de ședințe a CUP Dunărea Brăila se va desfășura ședința ordinară pe această lună a Consiliului Local Municipal. Consilierii municipali vor avea de dezbătut și votat 41 de proiecte de hotărâre.

Iată ordinea de zi a ședinței din 30 septembrie:

1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2016.

2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2016.

3) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Păun Dan şi Pătârlăgeanu Valentin, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. BRAICAR S.A. Brăila  privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A Brăila, la trimestrul III 2016.

4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe anul 2016.

5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2016.

6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO DUNĂREA Brăila.

7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A. pentru negocierea și aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare 2016 – 2020 al S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A.

8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul  Municipiului  Brăila,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea liniilor prioritare de subvenționare de la bugetul local, pentru anul 2017, a unităților de asistență socială, a categoriilor de cheltuieli eligibile și a nivelului mediu lunar al subvenției pentru o persoană asistată în cadrul asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998.

10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr. 408/21.12.2015 referitoare la ”Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Municipiul Brăila, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare”.

11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea STATUTULUI MUNICIPIULUI BRĂILA, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.132/29.04.2009.

12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Împuternicirea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila să  aplice prevederile Legii nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, precum și prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal.

13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea art.1, cap.II din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA, prevăzut în anexa nr.3 la H.C.L.M. Brăila nr.60/27.03.2015.

14) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Diminuarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, Bloc A Km 10, imobil ce aparține domeniului public al municipiului Brăila, aflat în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila.

15) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Împuternicirea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila în vederea organizării procedurii de delegare prin licitație publică deschisă pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe traseele secundare nr.16 și nr.17 ca urmare a denunțării unilaterale a Contractului nr. 9/24.02.2012 și a Contractului nr. 10/24.02.2012.

16) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Împuternicirea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila în vederea organizării procedurii de delegare prin licitație publică deschisă pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe traseul secundar nr.31 ca urmare a denunțării unilaterale a Contractului nr. 2/22.02.2012.

17) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Radierea poziției nr. 70 din anexa la H.C.L.M. Brăila nr.265/30.09.2015 referitoare la ”Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale, din intravilanul Municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr.15/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare”.

 18) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Radierea poziției nr. 75 din anexa la H.C.L.M. Brăila nr.265/30.09.2015 referitoare la ”Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale, din intravilanul Municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr.15/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare”.

19) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea articolului 2, lit.b) din H.C.L.M. Brăila nr.24/29.01.2016 referitoare la „Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, B-dul. Independenței nr.65, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila”.

20) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 203/31.05.2016 referitoarea la ”Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, Aleea Trandafirilor nr.1A, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație”.

21) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila”, modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.67/27.03.2015, H.C.L.M. nr.165/29.06.2015, H.C.L.M. nr.98/29.03.2016 și H.C.L.M. nr.264/27.07.2016.

22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila, a  imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 134.

23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordul Consiliului Local Municipal Brăila pentru înființarea și modernizarea locațiilor aferente a trei spații de agrement și transmiterea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală.

24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitaţie publică, cu strigare în vederea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul Independenţei nr.8, Bloc B1, parter, cu destinația de ”prestări servicii” și aprobarea Caietului de sarcini al licitației.

25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila în domeniul public al statului a terenului situat în Brăila, str. Plevna, nr.2, în suprafață de 940,00 mp, conform Memorandumului nr.20/5125SSC/22.03.2016 emis de Guvernul României.

26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 16222,00 mp, situat în Brăila, pe Faleza Dunării, între prelungirea străzii Griviţa şi punctul de trecere bac al I.A.S. – I.M.B.

27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 16013,65 mp, indiviz din suprafața totală de 24139,00 mp, situat în Brăila, pe Faleza Dunării, între prelungirea străzii Griviţa şi sediul nou al Căpităniei Portului Brăila.

 28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea schimbului de terenuri în suprafețe egale de 595,00 mp între Municipiul Brăila și S.C. ”ORIENT COMPANY” S.R.L. Brăila, în conformitate cu documentația Planului Urbanistic Zonal, aprobată prin H.C.L.M. nr.304/31.08.2016, referitoare la obiectivul ”CONSTRUIRE ANSAMBLU APARTAMENTE – HOTEL CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE D+P+4E+M”.

29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Viilor – Vadul Catagaței, str. Sf. Gheorghe nr.1, bloc A4, scara 1 și scara 2, NCP 89263, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate.

30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a 32 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Viilor-Vadul Catagaței, str. Salcâmului, nr.1, bloc B2, scara 1 și scara 2, NCP 89250, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate.

31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a 32 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Baldovinești, str. Radu Popescu nr.8, bloc C, NCP 74777, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr.152/1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate.

32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.

33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.

34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.

35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 11, în suprafaţă de 311,00 mp, NCP 74512, constituit prin H.C.L.M. nr. 281/27.08.2004 în favoarea doamnei CLOȘCĂ ANGELICA.

37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Odobești, nr. 27, în suprafaţă de 300,00 mp (276,00 mp real măsurat), NCP 80951, constituit prin H.C.L.M. nr. 79/29.02.2008 în favoarea doamnei TUDOR LENUȚA.

38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul <SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SALĂ DE GIMNASTICĂ AEROBICĂ ȘI FITNESS, ÎN SPAȚIU PENTRU LOCUINȚE ȘI EXTINDERE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+1E+M>, la adresa din Brăila, Str. Roșiorilor, nr.7A-67, Str. Primăverii, nr.35, Lot nr.1, Lot nr.2, iniţiat de ION RODICA și OPREA ROXANA ELENA.

39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul <DEZMEMBRARE IMOBIL ÎN 5 LOTURI>, la adresa din Brăila, str. Odobești, nr.20, iniţiat de CAZACU MARIA, CAZACU ANIȘOARA, IVAN ION, IVAN RADA, GUGIU OPREA, GUGIU VICA și COMPANIA DE CĂI FERATE C.F.R. S.A.

40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, în calitate de membri în cadrul comisiilor de concurs, pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Brăila.

41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei.

42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2016.

43) Alte probleme.

Comentarii