Dan Bistricean 29 iunie 2014

Sfintii-Apostoli-Petru-Pavel1

Astăzi, Sfânta Biserică Ortodoxă prăznuiește pe stâlpii creștinătății, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, propovăduitorii neobosiți ai cuvântului Evangheliei lui Hristos și martiri ai Adevărului.

Faptele Apostolilor, Epistolele Sfântului Apostol Pavel și Epistolele Sfântului Apostol Petru, pe care orice creștin ortodox are datoria să le cunoască, vorbesc despre râvna uriașă a acestor doi sfinți, despre primejdiile prin care au trecut și chinurile celor care au mărturisit cu mare curaj învățătura și Învierea lui Hristos. Mucenicia lor s-a săvârșit la Roma, în vremea împăratului roman Nero, prigonitor al creștinilor.

Românii cinstesc cu mare evlavie pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, peste 500 000 de creștini purtându-le numele. Brăilenii împărtășesc și ei această mare bucurie a praznicului de astăzi, fiind prezenți la Biserica Sfinții Petru și Pavel de pe Strada Petru Maior, locaș de închinăciune reprezentativ pentru orașul de la Dunăre.

Sfântul Apostol Petru – fiul lui Iona şi fratele Apostolului Andrei, s-a născut în Betsaida Galileei. Numele său iudeu era Simon, însă Mântuitorul îl va numi Chifa (piatra). După o pescuire minunată pe lacul Ghenizaret, este chemat să devină pescar de oameni. Mărturiseşte în numele apostolior dumnezeirea lui Hristos, dar se şi leapadă de Hristos când El este prins spre a fi răstignit. Dupa Înălţarea Domnului, Petru ia cuvaâtul în adunarea ucenicilor şi aleg ca apostol pe Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica Sfântului Apostol Petru, se boteaza trei mii de persoane.

Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mica până în Babilon şi în ultima parte a vieţii, la Roma. Sfântul Petru a murit răstignit pe cruce, cu capul în jos, în anul 67, pe 29 iunie.

Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin. Sfântul Pavel a fost elevul învăţatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars şi lupta împotriva creştinilor. Sfântul Apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului Ştefan. Pe calea Damascului i se arată Hristos într-o lumină orbitoare şi îl mustră: „Saule, Saule de ce mă prigoneşti?” Se converteşte şi primeşte botezul de la Anania, episcopul Damascului. Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii misionare şi a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului Nero, în anul 67.

Comentarii