Silviu Mares 8 octombrie 2017
Stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din Romania si la sosirea in Romania
Stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din Romania si la sosirea in Romania
Stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din Romania si la sosirea in Romania

Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri, au fost aprobate formularele: „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” şi  „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” .

Persoana fizică rezidentă în România, precum şi persoana fizică nerezidentă care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”,.

Persoanele fizice care au părăsit teritoriul României anterior anului 2012 nu au obligaţia de depunere a chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea din România.

Referitor la sancţionarea pentru nedepunere, prevăzută la art. 336, alin 3^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  aceasta se aplică pentru fapte săvârşite după data de 01 ianuarie 2018. Sancţiunea nu se aplică pentru fapte săvârşite anterior datei de 1 ianuarie 2018.

Chestionarele menţionate anterior pot fi consultate accesând link-urile: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_OMFP_1099_2016.pdf sau https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A2_OMFP_1099_2016.pdf

Actul normativ se poate consulta accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP1099_2016.pdf

Comentarii