Pro Braila 24 iunie 2014

g

Echipele de negociatori ai PNL si PDL sunt aproape de finalizarea Statutului noului partid rezultat din fuziunea prin comasare, anunţă www.stiripesurse.ro.

Puncte asupra cărora au convenit PDL şi PNL:

-PNL/PDL este continuatorul Partidului Democrat și al Partidului National Liberal

-PDL/PNL îşi asumă istoria şi tradiţia sa

-numele forului suprem al partidului intre congrese – Delegatia Permanenta

-Ziua PNL/PDL se sărbătorește anual, în ultima duminică a lunii mai

-În acțiunea sa politică PDL/PNL ca partid de centru-dreapta este membru al Partidului Popular European

-În structura internă a partidului există următoarele niveluri de organizare:  secția de votare; local – comune, orașe și municipii, exclusiv municipiul București; colegiul electoral + județean – județe, municipiul București și sectoarele acestuia, diaspora;

-Niciun membru al PDL/PNL nu poate îndeplini două funcţii de conducere în partid în acelaşi timp.

-Pentru o mai bună reprezentare teritorială, prin derogare de la prevederile alin. 1, funcţia de prim vicepreşedinte şi de vicepreşedinte al Biroului Politic Național şi cea de preşedinte al filialei teritoriale sunt compatibile.

-Pentru o mai bună reprezentare judeţeană, prin derogare de la prevederi, funcţia de vicepreşedinte al Biroului Politic Teritorial şi cea de preşedinte al organizaţiei locale sunt compatibile.

-În scopul de a contribui activ la egalitatea șanselor femeilor față de bărbați privind impli­carea lor în activitatea politică, PNL/PDL adoptă sistemul ponderii de participare a femeilor la o cotă de minimum 30% în fiecare din domeniile sale de activitate

-În scopul de a promova tinerii în viața politică, PDL/PNL adoptă sistemul ponderii de participare a tinerilor la o cotă de minimum 30% în fiecare din domeniile sale de activitate.

-NU poate fi membru daca  s-a stabilit, printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare; SAU a ocupat funcții politice de conducere retribuite în aparatul central al Partidului Comunist Român

-La nivelul PNL/PDL este constituiă și funcția de Președinte Fondator 1990.

-in BPN vor fi membri de drept fostii presedinti ai PNL/PDL (doar cei care sunt membri ai PNL/PDL)

-Conducerea Grupurilor Parlamentare ale  PDL/PNL este asigurată de o conducere colegială formată din liderii grupurilor

se înfiinţeaza Guvernul Alternativă al PDL/PNL

-alegerile interne se vor face pe baza de motiuni

-nu se va mai numi Congres al Partidului, ci Convenţie Naţională (ordinară sau extraordinară)

-Consiliul Național de Coordonare (CNC) este organul de conducere, decizie politică și organizatorică al PNL/PDL în perioada dintre Convențiile Naționale.

-Colegiul Director Național (CDN) Delegatia Permanenta este organul de conducere a activității PDL/PNL în perioada dintre ședințele CNC/Congrese

-Biroul Permanent National este organismul permanent de conducere a activității partidului între două ședințe conse­cutive ale CDN.

-se institutie functia de prim-vicepreședinte

Comentarii