Silviu Mares 3 martie 2018
Trei date importante din punct de vedere fiscal

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila anunță că principalele termene pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale, aferente lunii martie 2018, sunt următoarele:

  • Luni, 12 martie 2018, este termenul limită pentru depunerea formularului 087 – “Notificare privind aplicarea/ incetarea aplicării regimului special pentru agricultori”.
  • Luni, 26 martie 2018, este termenul limită pentru efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2018, pentru contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veniturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură.
  • Luni, 26 martie 2018, este şi data pentru declararea şi plata  impozitului pe profit pentru anul precedent – Formular 101.

Contribuabilii pot accesa gratuit informaţiile referitoare la celelalte formulare care trebuie depuse si taxele care vor fi plătite la adresa:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2018.htm#mar.

Calendarul obligaţiilor fiscale este un instrument de informare a contribuabililor cu privire la obligaţiile declarative aferente fiecărei perioade.

Comentarii