Silviu Mares 20 octombrie 2017

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila recrutează candidaţi în vederea participării la concursurile de admitere organizate de instituţiile militare de învăţământ postliceal din subordinea Jandarmeriei Române, pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018. 

În conferința de presă organizată joi la sediul IJJ Brăila, șeful inspectoratului, colonel Vasile Moț, a precizat că pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani sunt scoase la concurs 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), iar la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni au fost scoase la concurs alte 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi). Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune, femei şi bărbaţi.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ  postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice:

a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/ comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diplomă sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvărşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi, în anul participării la concurs de admitere;

m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

Pentru înscrieri şi alte detalii, cei interesaţi se pot adresa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila – Compartimentul Management Resurse Umane şi Organizare Structurală,  din municipiul Brăila, strada Industriei nr. 1, telefon 0239/619380, interior 24535 şi 24407, între orele 08.00-16.00 şi pe site-ul  www.jandarmeria-braila.ro.

Comentarii