Silviu Mares 29 martie 2014
Esalonari la plata obligatiilor fiscale restante

 

Esalonari la plata obligatiilor fiscale restante
Esalonari la plata obligatiilor fiscale restante

În vederea depăşirii de către contribuabili a eventualelor dificultăţi generate de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti şi în scopul prevenirii acumulării de noi datorii, ANAF acordă eşalonări la plata obligaţiilor fiscale restante.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală acordă, prin unităţile sale subordonate, eşalonări la plata obligaţiilor fiscale restante.

Prin OUG nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, art. 11 alin. (1) din OUG nr. 29/2011 a fost modificat. În aceste condiţii, pe perioada pentru care au fost şi vor fi acordate eşalonări la plata, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plata se calculează şi se datorează dobânzi de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere. Prin excepţie, nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, în situaţia în care contribuabilul, beneficiar al eşalonării la plata, constitutie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului. Nivelul acestor dobânzi se aplică eşalonărilor la plata acordate după data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. V din OUG nr. 8/2014, respectiv data de 01.03.2014.

Comentarii